Ekofarma

U Kotyků

Nabízíme vyzrálé maso, které pochází z mladých býků a jalovic, plemene Aberdeen Angus, pouze z našeho chovu. Zrání masa je jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňující chutnost masa a jeho přijatelnost pro konzumenty. Během procesu zrání dochází ke změnám týkajících se všech základních složek svalu.
Mezi nejdůležitější patří postupný rozklad energetických složek svalu a změny myofibrilárních bílkovin, způsobené přítomností kyseliny mléčné ve svalu. S tím je spojený pokles pH a porušení funkce vápníkové pumpy v buněčných strukturách . Tyto biochemické reakce vedou ke zlepšení křehkosti masa a také vznikají četné aromaticky aktivní látky.
Maso po zabití není vhodné pro kulinární úpravu. Postupná přeměna svaloviny v maso a vznik charakteristických kulinárních a technologických vlastností probíhá při tzv. „zrání masa“.
Vzhledem k tomu, že tento proces je velmi ekonomicky náročný, bývá obvyklé, že se hovězí maso objevuje na pultech řeznictví ihned po zabití a zchladnutí.
Na naší farmě maso zraje cca 3 až 6 týdnů. První týden zraje ve visu a dále ve vakuu, při teplotě 1°C v nově vybudovaném chladícím boxu.

Možnost zakoupení vyzrálého masa na farmě
Jedná se o maso cca 3 týdny vyzrálé, vakuově zabalené.

Balíček váží cca 7 kg a obsahuje přibližně:

  • 1 kg hovězí žebro
  • 3 kg přední maso b.k.
  • 3 kg zadní maso b.k.

Cena 220,- Kč/ kg, při odběru přímo na farmě. Objednávky a info na tel. č. 606 471 257.


Hovězí vývar
vakuově balený - 80,- Kč/Lt